bus auto fiets
Naar boven
Blijf op
de hoogte
Menu
Blijf op
de hoogte

Trends & ontwikkelingen

Woningcorporaties, gemeentes, beleggers en ontwikkelaars kunnen met Optimaat inspelen op trends ten aanzien van woonidentiteit, hoge vierkante meterprijzen, leefstijl, flexibilisering, huishoudensverdunning, verstedelijking, zelfvoorzienendheid en veranderende regelgeving*. 

Woonidentiteit

Woonidentiteit

Woonidentiteit heeft een steeds grotere invloed bij de woningkeuze: waar en hoe je woont zegt iets over wie je bent. Denk aan het de hippe Amsterdamse Pijp, de creatieve broedplaats Strijp in Eindhoven of cosmopolitische wonen in Rotterdam. Woonidentiteit doet er vooral toe in de stad. Daar woont immers de generatie die hier gevoelig voor is. Locaties en woningen met een aansprekende woonidentiteit worden steeds populairder. 

Hoge vierkante meterprijzen

Hoge vierkante meterprijzen

De economie trekt weer aan en daarmee ook ook het consumentenvertrouwen. Het aanbod kan de groeiende vraag niet bijhouden. Nieuwbouw en aanbod in de bestaande voorraad blijven achter. Dit vertaalt zich naar een toenemende woningvraag, waardoor de vierkante meterprijzen stijgen. Het duurt lang voordat er nieuwbouw beschikbaar is die aan de toenemende vraag voldoet. 

Leefstijl

Leefstijl

Jonge mensen, vooral hoogopgeleide, hechten steeds meer waarde aan beleving (of gebruik) dan aan bezit. Zij vragen zich daardoor steeds meer af wat ze perse nodig hebben en wat niet (de keuze tussen 'need' en 'nice' to have wordt scherper). Deze doelgroep is door hun focus op beleving meer naar buiten georiënteerd. De woonomgeving wordt daardoor een verlengstuk van de woning. De nadruk verschuift daardoor van binnen naar buiten; van de woning naar de locatie. Door afname van bezit en focus op buitenleven, verkleint het belang van de grootte van het woonoppervlak.

Ook de perceptie t.a.v. een hypotheek verandert van activa (de eigen woning als verdienmodel) naar passiva (de hypotheek is een schuld). Huren wint dan ook aan populariteit t.o.v. kopen. 

Flexibilisering

Flexibilisering

Arbeid wordt steeds flexibeler. Contracten zijn tijdelijk en mensen switchen vaken van baan. Met de wetenschap dat zij om de paar jaar wisselen van baan, prefereren huishoudens flexibiliteit bij de keuze van hun woning door te gaan huren. Huren wint dan ook aan populariteit t.o.v. kopen. Huishoudens kiezen voor plekken vanuit waar zij een groot banenaanbod kunnen bereiken: de stad. Zie ook de trend m.b.t. verstedelijking.

Verstedelijking

Verstedelijking

Voorzieningen, bereikbaarheid, werkgelegenheid en variëteit trekken huishoudens naar de stad. Meer huishoudens verkiezen de voordelen van de stad boven die van het platteland. De druk op de woningmarkt in de steden neemt toe, terwijl die in op het platteland juist afneemt. Ook omdat de jeugd in de omliggende dorpen geen betaalbare woningen kan vinden.

Huishoudensverdunning

Huishoudensverdunning

Het aantal éénpersoonshuishoudens stijgt de komende jaren relatief hard, vooral door vergrijzing. Daarnaast wordt 'alleenwonen' ook steeds populairder. Het is niet perse een opstap naar samenwonen, maar ook gewoon een structurele keuze. Eénpersoonshuishoudens hebben minder woonruimte nodig en hebben bovendien vaak minder bestedingskracht dan meerpersoonshuishoudens. De vraag naar kleine woningen neemt toe, vooral op plekken die één- of tweepersoonshuishoudens aantrekkelijk vinden. Dichtbij voorzieningen en goed bereikbaar. 

Zelfvoorzienend

Zelfvoorzienend

Mensen worden zich steeds bewuster van hun footprint op aarde. De consumptiemaatschappij maakt plaats voor een maatschappij waarin mensen terug willen naar een zelfvoorzienende leefstijl. De vraag naar duurzaam, zelfvoorzienend wonen neemt toe. Zodat ook toekomstige generaties nog met veel plezier op onze aarde kunnen wonen.  

Regelgeving

Regelgeving

Op het gebied van regelgeving geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Op dit moment is de overheid bezig met een haalbaarheidsonderzoek t.b.v. de rekenmethode voor de nieuwe BENG-normering die vanaf januari 2020 ingaat. BENG gaat de EPC-normering vervangen. In juni/juli 2018 wordt de uitslag van het haalbaarheidsonderzoek van de overheid verwacht en zijn de nieuwe richtlijnen bekend. Dan zal het Optimaat concept getoetst moeten worden aan de nieuwe richtlijnen. 

*Bronvermelding

  • http://stec.nl/wp-content/uploads/2018/02/Stec-Groep-rapport-Klein-wonen-trend-of-hype.pdf.
  • Onderzoek 'Smart Micro-wonen, klein maar fijn', Platform31 (2016). 
  • Woningmarkten in perspectief', BPD (2014).
  • De voorkeur voor vrijesectorhuur steeg tussen 2009 en 2015: van 6% van de huishoudens in 2009 tot 13% in 2015 (WoON). 
  • 'De stad als roltrap, magneet en spons', PBL (2015).

Wil je meer weten?

Blijf op de hoogte!